Jednota bratrská Sobotka

Drakiáda

Kino Sobotka

Kdo jsme

Sbor Jednoty bratrské v Sobotce

V roce 2012 vznikla v Sobotce stanice JB Mladá Boleslav. 3. června 2015 je založen samostatný sbor Jednoty Bratrské v Sobotce.


Jsme tu pro druhé,

proto se jako naši předkové před mnoha staletími snažíme o to, abychom byli moderní církví, která předává dál to nejlepší, co zná - přátelství, naději, odpuštění, víru v Boha a osobní vztah s Ním…


Usilujeme o to, abychom nebyli uzavřenou společností,

ale naopak byli otevřeni druhým a rozuměli potřebám života dnešní doby… Chceme toto vše předávat pro současného člověka srozumitelnou formou a respektovat svobodu každého naše přesvědčení přijmout nebo odmítnout.

Historie

V roce 1907 vzniká v Sobotce tzv. kazatelská stanice

Stanice má vlastní bohoslužby, ale nefunguje jako samostatný sbor. Působí pod správou Sboru Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi. Členskou základnu tvořila z větší části rodina Čermákových, která se ovšem v roce 1915 stěhuje do Mšena. Tím stanice v tomto roce zaniká.

Historie JB v Čechách Světová JB

Historické zápisy ze staršovstev, týkající se práce v Sobotce.